Moim językiem ojczystym jest

polski

Můj mateřský jazyk je

česky

What language do you want to learn?

I want to learn: